Inner Development Goals: welke persoonlijke vaardigheden brengen een duurzame wereld dichterbij?

In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). 17 ambitieuze doelen voor een duurzame, eerlijke wereld. Denk daarbij aan een einde aan armoede en honger, of het aanpakken van de klimaatcrisis. Want dát er wat moet gebeuren is wel duidelijk. Sterker nog: wat er moet gebeuren, hebben we in het vizier maar de praktijk laat zien dat de weg er naartoe vol drempels zit.

Kijk naar onze eigen stikstofuitdaging en de maatschappelijke onrust die daar mee gepaard gaat: verandering naar duurzaamheid is complex en gaat traag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, als individuen en organisaties, wel die duurzame wereld bereiken?

Misschien is er een verandering nodig in hoe we werken en denken. Niet opgelegd, niet belerend, maar vanuit een innerlijke ontwikkeling en mentale kracht. We hebben specifieke vaardigheden nodig om de complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Sustainable Development Goals

In 2020 werden op basis van onderzoek de zogenaamde Inner Development Goals (IDG’s) ontwikkeld; een set aan vaardigheden op het gebied van innoveren, out-of-the-box denken, impactvol samenwerken. Vaardigheden die het bereiken van de SDG’s een stap dichterbij brengen.

‘The argument is that we talk far more about what ought to be done to resolve the problems out in the world, than we talk about how to build skillfulness among the actors who are in a position to make the visions happen.’ (Bron)

Het IDG-framework

Het hierboven genoemde onderzoek laat zien welke individuele vaardigheden er nodig zijn om versneld invulling te kunnen geven aan SDG’s. Hieruit is een framework ontwikkeld met vijf dimensies: Being, Thinking, Relating, Collaborating en Acting. Iedere dimensie kent haar eigen vaardigheden. Zo zijn er in totaal 23 expliciete "skills” gedefinieerd.

Being
– Relationship to Self
Thinking
– Cognitive Skills
Relating
– Caring for Others and the World
Collaborating
– Social Skills
Acting
– Driving Change
Inner compass Critical thinking Appreciation Communication skills Courage
Integrity and Authenticity Complexity awareness Connectedness Co-creation skills Creativity
Openness and Learning mindset Perspective skills Humility Inclusive mindset and Intercultural competence Optimism
Self-awareness Sense-making Empathy and Compassion Trust Perseverance
Presence Long-term orientation and visioning Mobilization skills


Voor meer informatie over de exacte betekenis van deze vaardigheden, zie innerdevelopmentgoals.org/framework.

Dit framework geeft ons inzicht in cruciale vaardigheden voor de toekomst. In de vaardigheden die we als individuen en organisaties kunnen ontwikkelen als versneller voor een duurzame, eerlijke wereld.

De grote uitdaging

Hoe kun je jouw organisatie zodanig organiseren dat jouw mensen deze vaardigheden ontwikkelen en dat die ontwikkeling een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering wordt? Een wendbare, multidisciplinaire benadering is hierop een antwoord; een structuur die handvatten geeft om de IDG’s op een praktische manier, integraal met de reguliere werkzaamheden te ontwikkelen.

In het volgende artikel gaan we dieper in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Basile Lemaire ©2023

Het Wendbaar ABC

Voor teams die de bedoeling wendbaar waarmaken!

Het Wendbaar ABC is een visuele, laagdrempelig en schaalbare aanpak waarmee teams snel wendbaar worden. Al in een paar sessies leren de teamleden hoe zij blijvend focus houden, overzicht bewaren, prioriteren en de juiste keuzes maken. Kortom, hoe zij blijven werken vanuit het waarom en vanuit de bedoeling. Ontdek hoe het werkt!

Lees meer