Blogs & artikelen

IvGI case study ABG-gemeenten: duurzame innovatie van de organisatie

IvGI case study ABG-gemeenten: duurzame innovatie van de organisatie

Sociaal domein manager Piet Sprangers durfde het roer om te gooien: van een hiërarchische naar een teamgerichte organisatie. Van controle naar coördinatie, coaching en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen.

Lees verder
Coachen naar een agile mindset - maar hoe dan?

Coachen naar een agile mindset - maar hoe dan?

Een wendbare transformatie vraagt dat teams (of de hele organisaties) een agile mindset krijgen: intensief samenwerken en transparant, open en leergierig gedrag laten zien. Klinkt allemaal mooi maar hoe doe je dat nou?

Lees verder
IvGI case study wendbaarheid bij waterschap De Dommel

IvGI case study wendbaarheid bij waterschap De Dommel

Robert Wouters, manager Beheer Watersystemen bij het Waterschap De Dommel, blikt terug naar hoe het twee jaar geleden begon en waarom hij het concept van het Wendbaar ABC introduceerde op zijn afdeling, en wel bij het team van seniors die het beleid van de afdeling mede vormgeven.

Lees verder
Coachen naar wendbaarheid = coachen naar een groeimentaliteit

Coachen naar wendbaarheid = coachen naar een groeimentaliteit

We willen van groepen mensen wendbare teams maken. Dat teams of hele organisaties een agile mindset krijgen: intensief samenwerken en transparant, open en leergierig gedrag laten zien. Klinkt mooi maar hoe doe je dat nou?

Lees verder
IvGI case study waterschap Aa en Maas

IvGI case study waterschap Aa en Maas

De activiteiten van het waterschap Aa en Maas worden door meerdere belanghebbenden aangestuurd. Dat maakt dat het werk alleen maar complexer wordt, vooral voor het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Hoe moet je de organisatie inrichten om deze complexiteit het hoofd te bieden?

Lees verder
Werken aan een duurzame organisatie?

Werken aan een duurzame organisatie?

De roep om duurzaam ondernemen en opereren bestaat al jaren in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), maar hoe doe je dat en wat betekent dat voor jouw organisatie?

Lees verder
Inner Development Goals

Inner Development Goals

In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s). 17 ambitieuze doelen voor een duurzame, eerlijke wereld. De vraag is nu: welke vaardigheden brengen een duurzame wereld dichterbij?

Lees verder
'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

Management en leiderschap in wendbare organisaties

Hoezo is een manager geen leider? Wie heeft dan het vermogen om duurzaam vorm te geven aan een wendbare organisatie? En: waarom zou dat nu anders zijn dan voorheen?

Lees verder
'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

Wendbaar leiderschap: hoe zit dat in ons feminiene, Rijnlandse land?

Met de opkomst van wendbaar werken, wordt de roep om dienend leiderschap luider. Wat betekent dat in de Nederlandse context met haar Rijnlandse cultuur?

Lees verder
'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

Leiderschap is niet maakbaar, “agile leiderschap” dus ook niet

Om veranderingen succesvol te laten zijn, heb je - naar analogie van Kotter - product owners en agile coaches nodig die authentiek leiderschap laten zien. Maar wat is nu precies dat leiderschap? En kan iedereen dat zijn?

Lees verder
'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

Een agile mindset - wat is dat eigenlijk?

Een transformatie naar een wendbare organisatie is niet altijd even gemakkelijk. Een veelgehoorde uitdaging van agile coaches is dat het in de organisatie ontbreekt aan een agile mindset. Maar wat is dan die agile mindset?

Lees verder
'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

'Dat wendbaar werken, dat werkt hier niet!'

Een traditionele, grote en verkokerde organisatie vroeg mij of ik van een programmateam een wendbaar team kon maken, en als agile coach het programma en team kon begeleiden. Het liep niet zoals verwacht.

Lees verder
Agile prioriteren - hoe doe je dat?

Wendbaar prioriteren - hoe doe je dat?

Wendbaar werken vraagt om continu keuzes maken. En dus om prioriteiten stellen. Wat moeten we als team nu het eerste oppakken? Wat is voor de belanghebbenden het belangrijkst? Wat levert nu de meeste waarde?

Lees verder
Wendbare teams bij complexe opgaven

Wendbare teams bij complexe opgaven

De decentralisaties in het sociaal domein brengen voor veel gemeenten een organisatievraag met zich mee. Hoe kun je je als gemeente het beste organiseren om antwoord te geven op de complexe opgaven? In Midden-Brabant kozen drie gemeenten gezamenlijk voor wendbare teams.

Lees verder
Het Wendbaar ABC: wat het is en hoe het werkt

Het Wendbaar ABC: wat het is en hoe het werkt

Het Wendbaar ABC is een visuele, laagdrempelig en schaalbare aanpak waarmee teams snel wendbaar worden. Al in een paar sessies leren de teamleden hoe zij blijven werken vanuit het waarom en vanuit de bedoeling. Voor teams die de bedoeling wendbaar waarmaken. Ontdek hoe het werkt!

Lees verder
Het Wendbaar ABC

Voor teams die de bedoeling wendbaar waarmaken!

Het Wendbaar ABC is een visuele, laagdrempelig en schaalbare aanpak waarmee teams snel wendbaar worden. Al in een paar sessies leren de teamleden hoe zij blijvend focus houden, overzicht bewaren, prioriteren en de juiste keuzes maken. Kortom, hoe zij blijven werken vanuit het waarom en vanuit de bedoeling. Ontdek hoe het werkt!

Lees meer